Chào mừng đến website của DDG TECHNOLOGY JSC

Quản lý hồ đập

Project Description

1. Giới thiệu
Một trong nhưng đễ xuất của dự án là xây dựng được phần mềm trên nền tảng công nghệ GIS, cho phép mô phỏng diễn toán của dòng chảy trong các trường hợp không đập và vỡ đập theo các kịch bản khác nhau. Trên cơ sở đó, phần mềm sẽ cho phép người sử dụng cũng như các nhà quản lý có cái nhìn trực quan, đầy đủ hơn về tình trạng hồ đập cũng như khả năng ứng dụng của công nghệ viễn thám trong đánh giá và quản lý hồ đập. Bên cạnh đó, mang tính mở rộng trong tương lai nhằm đáp ứng được tất cả các nhu cầu phát sinh cũng như khối lượng thông tin khổng lồ cần được quản lý. Trong khuôn khổ dự án này sẽ tiến hành xây dựng phần mềm mô phỏng diễn toán dòng chảy trên cơ sở hệ thống cơ sở dữ liệu GIS đã xây dựng và xử lý nhằm tạo ra một quy trình khép kín trong công tác quản lý, đánh giá hồ đập thông qua ứng dụng công nghệ viễn thám.

2. Mục tiêu
Trước tiên ứng dụng được xây dựng để giải quyết nhiệm vụ đã đặt ra trong để án đó là xây dựng phần mềm có khả năng diễn toán dòng chảy theo các kịch bản khác nhau. Về cơ bản mục tiêu bao gồm:

  • Thiết kế, xây dựng và xử lý cơ sở dữ liệu GIS theo các kịch bản diễn toán dòng chảy khác nhau.
  • Xây dựng phần mềm desktop chạy trên các máy PC phổ thông chạy hệ điều hành Windows cho phép mô phỏng diễn toán dòng chảy theo các kịch bản khác nhau.

3. Công nghệ sử dụng:

  • Ngôn ngữ lập trình: Microsoft Visual Studio C#
  • Cơ sở dữ liệu: Vector (Shapefile), Raster
  • Hiển thị bản đồ 2D/3D: ArcEngine
  • Thư viện phát triển ứng dụng GIS: ArcEngine
  • Công cụ chuyển đổi dữ liệu: FME

Project Details